£6.99

Stori newid hinsawdd
[9781849675376]

Stori newid hinsawdd
Gan gyfuno hanes a gwyddoniaeth, mae'r llyfr hwn yn darlunio'r newidiadau yn hinsawdd y byd, o ddechreuadau'r blaned a'i atmosffer, hyd at y chwyldro diwydiannol a gwawr peirianwaith. Caiff darllenwyr ifanc ddysgu am achosion newid hinsawdd megis ffermio ffatri a llygredd, ynghyd â'r effeithiau y caiff newid hinsawdd ar ddynoliaeth ac anifeiliaid ar draws y byd.
Adolygiadau