£6.99

Trydydd Peth (Medal Lenyddiaeth Bala 2009)
[9781848510906]

Trydydd Peth (Medal Lenyddiaeth Bala 2009)
Mae George Owens yn 90 ac yn myfyrio ar natur dŵr: ar yr H a'r O, ond hefyd ar y "trydydd peth" annirnad hwnnw sy'n gwneud dŵr yn ddŵr. A dyma olrhain hanes perthynas George ag enghraifft benodol o'r elfen honno, sef afon fawr ei gynefin, Afon Dyfrdwy. Nofel arobryn y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Meirion a'r Cyffiniau, 2009.
Reviews