£6.99

Blwch Yr Ysbryd
[9781781121412]

Blwch Yr Ysbryd
Mae Sara'n casáu ei llysfrawd newydd, Mat, sy'n Goth. Fyddai hi byth bythoedd yn dweud wrtho am ei breuddwydion rhyfedd. Am yr wyneb yn y goeden, y llygaid sy'n ei gwylio. Ac yn bendant ddywedai hi ddim gair am y blwch - gallai hynny olygu bod y breuddwydion yn rhai go iawn. Pwy sy'n gwau gwe o ofn o gwmpas Sara? Oes rhywun y gall hi ymddiried ynddo? (OD9+0C14+)
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Academi Mr Dwm
Academi Mr Dwm
Trwy'r Darlun
Trwy'r Darlun
Bwystfilod a Bwganod
Bwystfilod a Bwganod
Ddinas Uchel, Y TNNC
Ddinas Uchel, Y TNNC
Asiant A: Her LL
Asiant A: Her LL
Asiant A
Asiant A