£8.99

Taffia
[9781784612498]

Taffia
Mae'r Ditectif Danny Finch yn colli ei swydd ar ôl cael ei gyhuddo o dwyll, gan golli popeth - ei swydd, ei bensiwn a'i hunan-barch. Caiff waith fel swyddog diogelwch i Pete Gibson, 'dyn busnes' lleol. Mae Danny'n cau ei lygaid i fusnes anghyfreithlon ei fòs ond, ar ôl gwrthod cyfle i fod yn rhan o 'fusnes' Gibson, mae'r dihiryn yn cynllwynio yn ei erbyn.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Rhyd y Gro
Rhyd y Gro
Sol a Lara
Sol a Lara