×

£14.99

Crysau Cochion - Chwaraewyr Pel-Droed Cymru 1946 - 2016
[9781784613303]

Crysau Cochion - Chwaraewyr Pel-Droed Cymru 1946 - 2016
O Ivor Allchurch i Eric Young, dyma lyfr cynhwysfawr yn nodi manylion pob chwaraewr sydd wedi derbyn cap i Gymru yn ystod y saith deg mlynedd diwethaf. Mae'n cynnwys ystadegau cyflawn yn ogystal â storïau lliwgar am lawer o'r chwaraewyr, yn cynnwys sêr Cymru Ewro 2016. Llyfr hanfodol i bob cefnogwr pêl-droed ac anrheg perffaith ar gyfer y Nadolig.
Adolygiadau