×

£2.95

Aminah a Minna
[9780862437428]

Aminah a Minna
Stori arall yn y gyfres boblogaidd i ddarllenwyr yn eu harddegau: stori ffraeth yn cael ei hadrodd yn y person cyntaf, sy'n sôn am dreialon bachgen sy'n dechrau mynd allan gyda merch o dras Asiaidd - er gwaetha'r erledigaeth.
Adolygiadau