×

£2.49

Dyn Bach y Cloc a Deiniol y Dylwythen Deg Drwsgl Cyfres Clec
[9781845276164]

Dyn Bach y Cloc a Deiniol y Dylwythen Deg Drwsgl Cyfres Clec
Dwy stori ddigri i godi gwên. Y pumed mewn cyfres wreiddiol o 'straeon denu darllen', wedi eu hanelu at blant 6+ oed. Mae'r ddwy ddwy stori ffraeth a difyr yn cynnwys sefyllfaoedd a chymeriadau lliwgar y gall plant heddiw uniaethu â nhw. Lluniau du a gwyn hwyliog gan Hannah Doyle.
Adolygiadau