£10.00

Cuddle Call?
[9781845276782]

Cuddle Call?
Dyma ddetholiad o gerddi gorau Bardd Cenedlaethol Cymru, Ifor ap Glyn, yn cynnwys bron i 40 o gerddi newydd sydd heb eu cyhoeddi o'r blaen (1986-2017). Mae'r cerddi'n ymddangos gyda thestunau Cymraeg a Saesneg cyfochrog.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
ar adain
ar adain