×

£8.99

Zero Hours on the Boulevard
[9781912109128]

Zero Hours on the Boulevard
Casgliad o ddwy ar bymtheg o straeon gan lenorion ar draws Ewrop. Portreadir bywydau pobl amrywiol sy'n ceisio ymgyrraedd at le neu yn ceisio gwneud synnwyr o'u bywydau mewn gwlad newydd neu mewn hen wlad: o gytundebau dim oriau ym Mhenybont ar Ogwr a Munich i grafu byw yn ninas Barcelona.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
The Slate Industry
The Slate Industry
Straeon Gwerin Ardal Eryri Cyfrol 1
Straeon Gwerin Ardal Eryri Cyfrol 1