£8.99

Zero Hours on the Boulevard
[9781912109128]

Zero Hours on the Boulevard
Casgliad o ddwy ar bymtheg o straeon gan lenorion ar draws Ewrop. Portreadir bywydau pobl amrywiol sy'n ceisio ymgyrraedd at le neu yn ceisio gwneud synnwyr o'u bywydau mewn gwlad newydd neu mewn hen wlad: o gytundebau dim oriau ym Mhenybont ar Ogwr a Munich i grafu byw yn ninas Barcelona.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
The Fear
The Fear
Cyw haul
Cyw haul
The Slate Industry
The Slate Industry