£14.99

Rhannu Straeon am Ddementia - Profiadau Gofalu
[9781784617486]

Rhannu Straeon am Ddementia - Profiadau Gofalu
Tri deg o ofalwyr o wahanol gefndiroedd ac mewn amgylchiadau gwahanol yn rhannu eu profiadau o ofalu am riant, am gymar neu am ffrind sydd â dementia. Maen nhw’n siarad o’r galon am eu cariad a'u colled.
Adolygiadau