£10.00

Dysgu Cymraeg: Sylfaen/Foundation (A2)- De Cymru/South Wales
[9781999686147]

Dysgu Cymraeg: Sylfaen/Foundation (A2)- De Cymru/South Wales
Hwn yw'r cwrs cenedlaethol ar gyfer oedolion sy'n dysgu'r Gymraeg ar lefel Sylfaen. Fersiwn De Cymru. Mae'r llyfr i'w ddefnyddio mewn dosbarth. Mae pob uned yn cyflwyno thema wahanol, ynghyd â geirfa a phatrymau iaith newydd. Mae'r cwrs yn datblygu'r pedair sgil iaith - siarad, darllen, ysgrifennu a gwrando ac mae adran Gwaith Cartref ym mhob uned.
Adolygiadau