£19.99

Cynan - Drama Bywyd Albert Evans Jones (1895-1970)
[9781784618469]

Cynan - Drama Bywyd Albert Evans Jones (1895-1970)
Dyma'r cofiant cyflawn cyntaf i Albert Evans Jones - Cynan ar lafar gwlad - cymeriad a fwriodd ei ddylanwad ar Gymru am gyfnod o hanner can mlynedd. Mae'n ymdrin â sawl agwedd ar ei fywyd - fel bardd, eisteddfodwr, Cofiadur, Archdderwydd, cyd-ysgrifennydd Cyngor yr Eisteddfod, sensor dramâu, dramodydd, cynhyrchydd a beirniad.
Adolygiadau