×

£12.99

The Amazingly Astonishing Story
[9781781725986]

The Amazingly Astonishing Story
Mae cyfrol o atgofion Lucy Gannon yn gofnod clasurol ao ddwy flynedd ar bymtheg gyntaf merch o ddosbarth gweithiol sy'n gorchfygu sawl rhwystr wrth ganfod ei hun - marwolaeth ei mam, magwraeth gaeth o fewn y ffydd Gatholig, teulu milwrol, camdriniaeth a llysfam greulon. Daw achubiaeth drwy addysg a blynyddoedd y 1960au, yn cynnwys cyfarfyddiad byr â'r Beatles.
Adolygiadau