×

£19.99

Towers of Defiance
[9781912631308]

Towers of Defiance
Canllaw cynhwysfawr dros ben, wedi'i ddarlunio'n llawn, i hanes ac esblygiad y castell Cymreig yng nghyfnod ei thywysogion cynhenid (c.1066-1283). Ceir ffotograffau trawiadol o'r awyr, cynlluniau ac ail-luniadau o'r adeiladau gan archwilio'r dyluniadau a'r amlinelliadau pensaernïol amrywiol a greodd ffurf arbennig y castell brodorol Cymreig.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Welsh Slate: Archaeology and History of an Industry
Welsh Slate: Archaeology and History of an Industry