×

£25.00

Lady Charlotte Guest
[9781526768810]

Lady Charlotte Guest
Pan briododd y Fonesig Charlotte Bertie y meistr haearn cyfoethog John Guest o Ddowlais yn 1833, roedd ei pherthnasau wedi'u brawychu. Serch hynny, er y gwahaniaeth mawr yn eu cefndir a'u hoedrannau, mwynhaodd y gŵr a'r wraig dros bedair mlynedd ar bymtheg hapus ynghyd â sawl anturiaeth.
Adolygiadau