×

£9.95

Heb Eu Tebyg
[9781913996369]

Heb Eu Tebyg
Dyma Harri Parri ar ei orau – yn cyflwyno deg portread o bobol unigryw – pobol sydd wedi torri eu cwys eu hunain mewn bywyd. Mae’r portreadau yn gymysgedd o’r hanesyddol a’r mwy diweddar.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Bedydd Tân
Bedydd Tân
Pridd
Pridd