×

£9.95

Heb Eu Tebyg
[9781913996369]

Heb Eu Tebyg
Dyma Harri Parri ar ei orau – yn cyflwyno deg portread o bobol unigryw – pobol sydd wedi torri eu cwys eu hunain mewn bywyd. Mae’r portreadau yn gymysgedd o’r hanesyddol a’r mwy diweddar.
Adolygiadau