×

£30.00

Bywyd a Gwaith Yr Artist Ogwyn Davies
[9781800992573]

Bywyd a Gwaith Yr Artist Ogwyn Davies
Llyfr dwyieithog yn olrhain hanes bywyd a gwaith yr artist Ogwyn Davies gan olrhain ei yrfa lewyrchus. Bydd y gyfrol yn sôn am ei addysg a'i gynefin a'i ddylanwadau mewn manylder, ei gariad at yr iaith, at Gymru a'i phobol. Bydd yn manylu am ei dechnegau amrywiol gan sôn am ei gariad tuag at ddysgu ac yna weithio ym maes crochenwaith, a sut ddaeth hynny'n elfen gref yn ei waith.
Adolygiadau