×

£8.99

Rhyngom (Enillydd y Fedal Ryddiaith 2022)
[9781800993006]

Rhyngom (Enillydd y Fedal Ryddiaith 2022)
Enillydd Medal Ryddiaith Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2022 "Dyma gasgliad crefftus, craff, sa sawl stori sy'n dyfnhau efo pob darlleniad". Dylan Iorwerth "Llwydda i dreiddio i ddyfnderoedd y cymeriadau a pheri i ni eu gweld fel pobl go iawn". Meg Elis "Lluniodd gasgliad o ymsonau sy'n cyfleu gwahanol fathau ar adnabod rhwng dau unigolyn, a chefais flas mawr ar bob un ohonynt". Eurig Salisbury
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Filo
Filo
Yr Eneth Ga'dd Ei Gwrthod
Yr Eneth Ga'dd Ei Gwrthod
Pridd
Pridd
O Glust I Glust
O Glust I Glust
Adar o'r Unlliw
Adar o'r Unlliw
Iaith y Nefoedd
Iaith y Nefoedd