×

£35.00

Gem Owain Glyndwr
[9781800992702]

Gem Owain Glyndwr
Mae Gêm Owain Glyndŵr yn gêm fwrdd gyffrous ar gyfer 2-4 person sydd wedi ei seilio ar wrthryfel Owain Glyndŵr rhwng 1400-1405. Mae bwrdd y gêm wedi ei seilio ar fap o Gymru yn y cyfnod. Nod y gêm ydi teithio o amgylch map o Gymru yn ymweld â chestyll Cymreig a Saesneg. Mae'n gêm syml sy'n addas i ysgol, deulu neu ffrindiau ac hefyd yn addas i ddysgwyr Cymraeg. Cyfarwyddiadau dwyieithog.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Gwynt y Dwyrain (Gwobr Goffa Daniel Owen 2023)
Gwynt y Dwyrain (Gwobr Goffa Daniel Owen 2023)
Hallt (Medal Ryddiaith 2023)
Hallt (Medal Ryddiaith 2023)