£6.95

Hi yw fy ffrind
[9780862437275]

Hi yw fy ffrind
Nofel fywiog yn portreadu cyfeillgarwch dwy ferch wrth iddynt brofi hwyl a dwyster tyfu i fyny yng nghefn gwlad sir Feirionnydd rhwng yr 1960au a'r 1980au. Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn Nhachwedd 2004.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Camau Cyntaf Clocsio DVD & llyfryn / booklet DVD03
Camau Cyntaf Clocsio DVD & llyfryn / booklet DVD03
20 Stori Fer - Cyfrol 2
20 Stori Fer - Cyfrol 2