×

£5.95

Gwawrio
[9781911584773]

Gwawrio
Cyfrol o gerddi gan fardd newydd, Tegwen Bruce-Deans. Mae'n cynnwys cerddi sy'n trafod natur, perthnasoedd, pobl a phob math o bethau eraill. Y mae Tegwen yn rhan o'r sîn farddoniaeth gyda beirdd ifanc beiddgar ac mae ganddi lais aeddfed sy'n amlygu ei hun yn y gyfrol fechan hon. Cynhwysir ei dilyniant o gerddi 'Rhwng Dau Le' a enillodd iddi gadair Eisteddfod yr Urdd 2023.
Adolygiadau

Mae cwsmeriad sydd wedi prynu'r teitl yma hefyd wedi prynu'r teitlau isod
Mori
Mori
Rhyngom (Enillydd y Fedal Ryddiaith 2022)
Rhyngom (Enillydd y Fedal Ryddiaith 2022)
Sgen I'm Syniad
Sgen I'm Syniad
Un Nos Ola Leuad
Un Nos Ola Leuad
Tren Bwled Olaf o Ninefe
Tren Bwled Olaf o Ninefe
Anfadwaith
Anfadwaith