×

£18.99

Tir- Story of the Welsh Landscape
[9781915279668]

Tir- Story of the Welsh Landscape
Yn Tir, mae'r awdur-ecolegydd Carwyn Graves yn ein tywys ar daith trwy saith elfen allweddol yn nhirwedd Cymru, megis y ffridd neu'r tir porfa mynyddig, a'r rhos neu'r tir anial, grugog. Trwy blymio'n ddwfn i hanes ac ecoleg y tirweddau hyn, byddwn yn darganfod bod Cymru, yn ei harddwch amrywiol, yn gymaint o greadigaeth ddiwylliannol, ddynol ag ydyw o ffenomenon naturiol.
Adolygiadau