Argymhellion

Tynnu

Storïau byrion wedi’u lleoli ym Mlaenau Seiont a’r cyffiniau, gan lenor gwreiddiol cyfoes.

Dan Gamsyniad

Sorry, no synopsis is currently available.

Hewl A'i Hwyl, Yr

Cawn yma stori’r Hennessys o safbwynt un o’r triawd, Dave Burns; a dyma, yn gryno, hanes Gwyddelod alltud Caerdydd. Mae hi’n stori sy’n absennol o’n llyfrau hanes, yn olrhain stori triawd a gyfoethogodd y sîn canu gwerin yng Nghymru a thu hwnt. Mae hi’n byrlymu o fwyniant ac o ganu, cymysgedd afieithus o’r hwyl a’r craic.

Hanes Yn Y Tir

Yn y gyfrol hon, mae'r hanesydd Elin Jones yn dangos bod olion gorffennol Cymru o’n cwmpas heddiw. Mae’n mynd â ni ar daith weledol drwy dros 5,000 o flynyddoedd o hanes ac o gwmpas Cymru gyfan. Llyfr hanfodol ar hanes Cymru i bob ysgol, disgybl ac athro

A:Annisgwyl

Disgwyliwch yr annisgwyl yn y gyfrol ddifyr hon o straeon byrion sydd i gyd â thro yn y gynffon!

Rhuddin
Rhuddin


£9.95

Sorry, no synopsis is currently available.

Bachgen, Y Wahadden, Y Llwynog A'r Ceffyl

Yn llawn lluniau a thestun hardd, a grëwyd yn wreiddiol gan Charlie Mackesy ac sydd bellach wedi’i gyfieithu i’r Gymraeg gan Mererid Hopwood, mae’r testun unigryw hwn wedi taro tant â darllenwyr ledled y byd gyda’i wersi bywyd tyner sy’n ein hatgoffa o gyfeillgarwch yng nghanol byd blith-draphlith.

The Magician

From one of our greatest living writers comes a sweeping novel of unrequited love and exile, war and family.


The Magician tells the story of Thomas Mann, whose life was filled with great acclaim and contradiction. He would find himself on the wrong side of history in the First World War, cheerleading the German army, but have a clear vision of the future in the second, anticipating the horrors of Nazism. He would have six children and keep his homosexuality hidden; he was a man forever connected to his family and yet bore witness to the ravages of suicide. He would write some of the greatest works of European literature, and win the Nobel Prize, but would never return to the country that inspired his creativity.


Through one life, Colm Toibin tells the breathtaking story of the twentieth century.


___________________________________


***Praise for Colm Toibin***


'A celebration of what novels can do' Observer


'Devastatingly human . . . savage, sordid and hauntingly believable' Guardian


'Tremendous, richly beautiful, wonderful . . . it does everything we ought to ask of a great novel' Tessa Hadley


'Subtle and enthralling' Sunday TimesHela
Hela


£8.99

Nofel am gyfeillgarwch, rhagrith a chymuned yw Hela. Ceir hanes criw o ffrindiau - Callum, Babo, Jac Do a Saim Bach - sy’n gorfod tyfu i fyny’n gyflym iawn wrth i’r gymuned, ei phobl a phob dim sy’n gyfarwydd iddynt gael eu chwalu’n yfflon.

Heb Eu Tebyg

Dyma Harri Parri ar ei orau – yn cyflwyno deg portread o bobol unigryw – pobol sydd wedi torri eu cwys eu hunain mewn bywyd. Mae’r portreadau yn gymysgedd o’r hanesyddol a’r mwy diweddar.

Niwl Ddoe

Corff gwraig yn y Ddyfrdwy a thrasiedi yn Llŷn, nofel goll, dyddiadur cudd, dryswch yn achau’r teulu. Mae rhyw ddirgelwch neu gyfrinach yng ngorffennol pob un ohonom ond unlle’n fwy nag ym mywyd yr awdures fyd-enwog Veronique ac yn hanes teulu Sisial y Traeth yn Abersoch. Mae sawl dirgelwch i'w ddatrys, ym marn y gohebydd Huw Peris, ond a fydd ymyrryd yn costio’n ddrud iddo?

Caru Crefftio

Yn dilyn llwyddiant ysgubol y gyfrol Curo’r Corona’n Coginio, mae’r gyfrol hon yn dathlu doniau crefftio aelodau a chyfeillion Merched y Wawr.


Tudalennau Canlyniadau: [<< Blaenorol]   1  2  3  4  5 ...  [Nesaf >>]  Dangos 13 i 24 (o 77 teitl)