Skip to content

Siop lyfrau annibynnol yng nghanol tref caerog Caernarfon yn gwerthu llyfrau Cymraeg a Saesneg o Gymru a'r byd.

Siopa Dolig Hwyr Newydd Argymhellion Digwyddiadau Enillwyr Llyfr y Flwyddyn Herio Hiliaeth Gwobrau Tir na n-Og

Trefniadau Agor

Diolch o galon i bawb am eich cefnogaeth dros y cyfnod clo.

Da  ni'n falch o fod ar agor ac yn gallu eich croesawu'n nol i'r siop. Mae 'na dipyn o lyfrau newydd wedi cyrraedd... rhywbeth at ddant pawb, gobeithio.

O hyn tan y Nadolig, byddwn ar agor
dydd Llun i Sadwrn 10:00 - 5:00 (ac ambell gyda'r nos i'w gyhoeddi)

Gymaint ag yr ydym yn edrych mlaen i'ch gweld chi i gyd, toes dim rhaid rhuthro yma fory! Yn enwedig gan mai dim ond 4 person sydd yn gallu bod yn y siop yr un pryd.

Cofiwch bod dal posib ichi archebu a thalu ymlaen llaw, a byddwn yn cadarnhau pan fydd eich pecyn yn barod i'w gasglu o'r siop. (Gallwch archebu a thalu arlein, neu dros y ffôn, a gallwch wneud ymholiad drwy ebost hefyd).

Efallai y byddwn yn gorfod gofyn i chi ddisgwyl am gyfnod byr tra bod cwsmeriaid eraill yn gorffen siop / casglu. Gwerthfawrogwn eich amynedd!

Os yn bosib, peidiwch dod â'r teulu cyfan i siopa - dewch fesul un neu ddau - er mwyn lleihau'r nifer o bobl yn y siop.

Bydd y siop ar agor 10-5 dydd Llun i Sadwrn. Da ni'n edrych ymlaen at eich croesawu.

Sut i Archebu
  • ar lein - os da chi'n gwybod yn union be da chi eisau, dyma'r ffordd mwyaf hwylus i archebu'r llyfrau SIOP
  • dros y ffôn 01286 674631 (Llun i Sadwrn 10:00 - 17:00)
  • trwy e bost eirian@palasprint.com - os oes gennych gwestiwn, neu angen help i ddewis rhywbeth addas
  • neges facebook /twitter/instagram
Talu a Dosbarthu
  • dros y ffôn 01286 674631
  • ar lein

- byddwn yn parhau i gynnig gwasanaeth dosbarthu i'ch cartref o fewn Caernarfon

-byddwn hefyd yn parhau i gynnig gwasanaeth postio,

Am y wybodaeth ddiweddaraf, cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr Palas Print

Credwn yn gryf mai iechyd, lles a diogelwch ein cymuned yw ein blaenoriaeth, ac rydym yn credu mai pwyll piau hi ar hyn o bryd. Rydym yn gwneud hynny fedrwn ni i weithredu mewn ffordd diogel er ein lles ni i gyd yn y tymor byr, ac yn y tymor hir.

Cadwch yn ddiogel, daliwch ati i ddarllen.

Cofiwch y gallwn anfon tocyn anrheg i unrhyw gyfeiriad y dymunwch!

cliciwch yma i brynu

Rhestr Fer
Gwobrau Tir na n-Og

A dyma fo! Rhestr fer Gwobrau Tir na n-Og 2020, sef gwobr am y llyfrau gwreiddiol gorau i blant a phobl ifanc

Dewiswyd tri llyfr i'r plant cynradd a tri i'r oed uwchradd, a tri llyfr Saesneg. Llongyfarchiadau i'r awduron.
Naw llyfr gwych iawn, sy'n werth eu darllen beth bynnag yw eich oed.