Skip to content

Siop lyfrau annibynnol yng nghanol tref caerog Caernarfon yn gwerthu llyfrau Cymraeg a Saesneg o Gymru a'r byd.

10 Uchaf Tachwedd

Oriau Agor

Oriau estynedig tan 'Dolig
10:00 i 5:00 Llun i Sadwrn a tan 7:00 dydd Iau

Archebu

Croeso i chi archebu fel a ganlyn...

  • ar lein - os da chi'n gwybod yn union be da chi eisau, dyma'r ffordd mwyaf hwylus i archebu'r llyfrau SIOP
  • dros y ffôn 01286 674631 (dydd Mawrth i Sadwrn 10:00 - 16:00)
  • trwy e bost eirian@palasprint.com - os oes gennych gwestiwn, neu angen help i ddewis rhywbeth addas
  • neges facebook /twitter/instagram

Talu

Rhaid talu cyn casglu. Gallwch dalu n

  • dros y ffôn 01286 674631
  • ar lein pan yn archebu o'r wefan
Dosbarthu/Casglu

Byddwn yn cysylltu pan mae eich archeb yn barod i drefnu taliad a threfnu cael y llyfrau i chi. NID yw'n bosib talu wrth y drws.


Os yn casglu, dylid gwneud fel rhan o dro dyddiol neu taith siopa hanfodol. Mi wnawn ein gorau i 'ch galluogi i gasglu ar amser sy'n gyfleus i chi.

- byddwn yn parhau i gynnig gwasanaeth dosbarthu i'ch cartref o fewn Caernarfon

-byddwn hefyd yn parhau i gynnig gwasanaeth postio,

Am y wybodaeth ddiweddaraf, cofrestrwch i dderbyn cylchlythyr Palas Print

Amser Cysylltu a Chasglu

Dydd Mawrth i Sadwrn 10 - 14:00

Byddwn yn ateb y ffôn / ymateb i ebyst / prosesu archebion rhwng 10 a 2 Mawrth - Sadwrn.
Os nad ydym yn ateb y ffôn, gadewch neges ac mi ddown ni nol atoch gynted ag y medrwn ni

Cysylltwch â ni ar 01286 674631 os oes angen gwneud trefniant tu allan i'r oriau hyn i gasglu.

Argymhellion Newydd Gwobrau Tir na n-Og


Cerddoriaeth

Awduron yn darllen eu gwaith Llyfr y Flwyddyn Herio Hiliaeth

Credwn yn gryf mai iechyd, lles a diogelwch ein cymuned yw ein blaenoriaeth, ac rydym yn credu mai pwyll piau hi ar hyn o bryd. Rydym yn gwneud hynny fedrwn ni i weithredu mewn ffordd diogel er ein lles ni i gyd yn y tymor byr, ac yn y tymor hir.

Cadwch yn saff, dalwch ati i ddarllen, ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i'r siop cyn bo hir...

Cofiwch y gallwn anfon tocyn anrheg i unrhyw gyfeiriad y dymunwch!

cliciwch yma i brynu